Skip to main content

NIEUWE TIJDEN VRAGEN OM NIEUWE VAARDIGHEDEN

De wereld verandert. De manier waarop we werken, samenwerken, zaken doen en communiceren verandert mee. Dat stelt andere eisen aan uw medewerkers, zeker in dienstverlenende sectoren. Meer dan ooit bepalen de ‘soft skills’ van uw medewerkers de ‘competitive edge’ van uw bedrijf. Het volgen van vaardigheidstrainingen alleen levert geen blijvende gedragsverandering op en blijkt vaak een minder goede investering te zijn. Aandacht voor belemmerende factoren, die ervoor zorgen dat het geleerde niet wordt toegepast in de praktijk, verhoogt het rendement drastisch.
Het door Marjo en partners ontwikkelde High Impact Personal Development Traject sluit hier naadloos op aan en geeft uw medewerkers meer zelfvertrouwen, zichtbaarheid en het vermogen zichzelf (en daardoor uw organisatie) krachtig te profileren.

HIGH IMPACT PERSONAL DEVELOPMENT TRAJECT

  • professionaliseert de communicatieve vaardigheden
  • leidt tot efficiënter én effectiever werken
  • intensiveert de samenwerking
  • versterkt de profilering van uw medewerkers

MET ALS RESULTAAT:

Een sterk verbeterde kwaliteit van dienstverlening.

Het traject is in de afgelopen 10 jaar verfijnd en uitgegroeid tot een inspirerend, resultaatgericht en succesvol verandertraject. Marjo werkt hierin samen met een vast team van professionals waarbij ze voor ieder vraagstuk de juiste specialist inschakelt. De totale projectbegeleiding, de intervisie en de coaching worden door Marjo zelf verzorgd. Zij schakelt, stemt af en communiceert met deelnemers, management, leidinggevende, HR en trainers om ervoor te zorgen dat het rendement van dit traject, voor zowel deelnemer als organisatie, optimaal is.

MEER WETEN?

Wilt u meer weten over het High Impact Personal Development Traject, neemt u dan contact op met Marjo Janssen via 06-13174862 of stuur een e-mail naar info@marjojanssen.nl. Klik hier voor referenties. Heeft u interesse in de brochure dan kunt u deze hier downloaden.

‘Je ziet gewoon dat mensen in beweging komen en op een manier in het leven en werk staan die ze zelf in eersteinstantie niet voor mogelijk hadden gehouden.’

Sebastiaan Sloos, HR Manager